Historie

Een leuk stukje geschiedenis van Amsterdam Oud-West!

Oud-West was van 1990 tot 2010 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Per 1 mei 2010 is het opgegaan in het nieuwe stadsdeel West.

Het (voormalig) stadsdeel Oud-West wordt begrensd door de Singelgracht (de grens met Amsterdam-Centrum), het Vondelpark (de grens met Amsterdam-Zuid), de Kostverlorenvaart (grens met voormalig stadsdeel De Baarsjes) en de Hugo de Grootgracht (grens met voormalig stadsdeel Westerpark).

De wijk die is gegroeid uit de negentiende-eeuwse uitbreidingswijken langs de Overtoom en de Kinkerstraat, telde in 2003 31.741 inwoners en heeft een oppervlakte van 1,70 km²